d2jsp
d2jsp Forums > Other Languages > Nederlands > Hij Lijkt Op Ons ?? Jesus Geliefde ???
Closed New Topic New Poll
akay
#1 Dec 17 2017 06:00am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
4495/5000
Terugkijkend, wat me nu vreemd lijkt, is niet dat mensen de waarden van Jezus willen belichamen, maar dat anderen ze ervoor zouden bekritiseren. Wat nog vreemder lijkt, is dat maar weinig christenen, in de moderne tijd, overeenkomen met dit profiel. is dat moslims Jezus 'waarden beter belichaamden dan christenen.

1. Jezus was gebaard, zoals de meeste moslims, maar alleen de zeldzame christen.

2. Jezus kleedde zich bescheiden. Als we onze ogen sluiten en een mentaal beeld vormen, zien we vloeiende gewaden, van polsen tot enkels - net als de losse Arabische thobes en de Indio-Pakistaanse shalwar kameez, typisch voor de moslims in die gebieden. Wat we ons niet voorstellen is de onthullende of verleidelijke kleding die zo alomtegenwoordig is in christelijke culturen.

3. Jezus 'moeder bedekte haar haar en deze gewoonte werd tot het midden van de twintigste eeuw bij de christelijke vrouwen van het Heilige Land gehandhaafd. Nogmaals, dit is een gewoonte die wordt onderhouden door zowel moslims als orthodoxe joden (waarvan Jezus er één was), maar niet onder hedendaagse christenen.
Manieren

1. Jezus concentreerde zich op redding en minachtte opschik. Hoeveel "rechtvaardige" christenen passen in dit profiel "Het is niet alleen op zondag"? Nu, hoeveel "vijf gebeden per dag, elke dag van het jaar" moslims?

2. Jezus sprak met nederigheid en vriendelijkheid. Hij had geen 'showboat'. Als we aan zijn toespraken denken, dan denken we niet aan theatrics. Hij was een eenvoudige man die bekend staat om kwaliteit en waarheid. Hoeveel predikers en hoeveel evangelisten volgen dit voorbeeld?

3. Jezus onderwees zijn discipelen om de begroeting van "vrede" aan te bieden (Lukas 10: 5) en vervolgens het voorbeeld te geven: "Vrede zij met u" (Lukas 24:36, Johannes 20:19, Johannes 20:21, Johannes 20:26). Wie gaat tot op de dag van vandaag door met deze praktijk, christenen of moslims? "Vrede zij met u" is de betekenis van de moslimgroet, "Assalam alaikum." Interessant genoeg vinden we deze begroeting ook in het Judaïsme (Genesis 43:23, Numeri 6:26, Rechters 6:23, I Samuel 1: 17 en I Samuel 25: 6).
Religieuze praktijken

1. Jezus werd besneden (Lukas 2:21). Paulus leerde dat het niet nodig was (Rom. 4:11 en Gal 5: 2). Moslims geloven dat het zo is.

2. Jezus heeft geen varkensvlees gegeten, in overeenstemming met de oudtestamentische wet (Leviticus 11: 7 en Deuteronomium 14: 8). Moslims geloven ook dat varkensvlees verboden is. Christenen ... nou, je snapt het.

3. Jezus heeft geen woeker gegeven of genomen, in overeenstemming met het verbod van het Oude Testament (Exodus 22:25). Woekerwinst is verboden in het Oude Testament en de Koran, zoals het was verboden in de religie van Jezus. De economieën van de meeste christelijke landen zijn echter gestructureerd op woeker.

4. Jezus heeft geen ontucht gepleegd en heeft zich onthouden van buitenechtelijk contact met vrouwen. Nu gaat dit probleem over het minst fysieke contact met het andere geslacht. Met uitzondering van het uitvoeren van religieuze rituelen en het helpen van mensen in nood, raakte Jezus zelfs nooit een andere vrouw dan zijn moeder aan. Strikt beoefenen van orthodoxe joden handhaaft deze gewoonte tot op de dag van vandaag in naleving van de oudtestamentische wet. Evenzo schudden praktiserende moslims niet eens de hand tussen de geslachten. Kunnen christelijke "knuffel je buurman" en "kussen de bruid" congregaties dezelfde bewering doen?
Praktijken van aanbidding

1. Jezus reinigde zichzelf met wassen voorafgaand aan het gebed, zoals de praktijk van de vrome profeten die hem voorafgingen (zie Exodus 40: 31-32 met betrekking tot Mozes en Aäron), en dat geldt ook voor de praktijk van moslims.

2. Jezus bad in uitputting (Mattheüs 26:39), net als de andere profeten (zie Nehemia 8: 6 met betrekking tot Ezra en het volk, Jozua 5:14 voor Jozua, Genesis 17: 3 en 24:52 voor Abraham, Exodus 34: 8 en Numeri 20: 6 voor Mozes en Aäron). Wie bidt zo, christenen of moslims?

3. Jezus vastte meer dan een maand per maand (Mattheüs 4: 2 en Lucas 4: 2), evenals de vromen vóór hem (Exodus 34:28, I Koningen 19: 8), en moslims in de jaarlijkse vasten van de maand Ramadan.

4. Jezus maakte bedevaart met als doel aanbidding, zoals alle orthodoxe joden ernaar streven te doen. De moslimbedevaart naar Mekka is bekend en wordt in de Bijbel vermeld (zie Het eerste en laatste gebod).
Matters of Creed

1. Jezus onderwees de eenheid van God (Markus 12: 29-30, Matteüs 22:37 en Lukas 10:27), zoals overgebracht in het eerste gebod (Exodus 20: 3). Nergens verklaarde hij de Drie-eenheid.

2. Jezus verklaarde zichzelf een man en een profeet van God (zie hierboven) en nergens beweerde hij goddelijkheid of goddelijk zoonschap. Welke geloofsovertuiging zijn de bovenstaande punten meer in overeenstemming met de trinitaire formule of het absolute monotheïsme van de islam?

Je vraagt je af wat er is gebeurd tussen de praktijken van de eerste generatie volgelingen van Jezus en de hedendaagse christenen. Tegelijkertijd moeten we het feit respecteren dat moslims meer de les van Jezus zijn dan christenen. Verder moeten we onthouden dat het Oude Testament voorzegde dat er drie profeten zouden volgen. Johannes de Doper en Jezus Christus waren nummer één en twee, en Jezus Christus zelf voorspelde de derde en laatste. Daarom spreken zowel het Oude als het Nieuwe Testament over een laatste profeet, en het zou verkeerd zijn als we die laatste profeet niet als Mohammed beschouwen, en de laatste openbaring die van de islam is


Ahmed deedat أحمد ديدات يزعزع معتقد النصارى
https://www.youtube.com/watch?v=ppRdp4kFZPQ


قس يتحدي ديدات -اثبت ان المسيح لم يصلب و سأعلن إسلامي
https://www.youtube.com/watch?v=hNAWdTvcOr4


احمد ديدات_ اتحدى قداسة البابا و جميع القساوسة و الخاحامات
http://play.tojsiab.com/NHBFRjhoNDlyN3Mz
akay
#2 Dec 17 2017 06:02am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%

------
(156) 156 - Dat zij geloof verwierpen; dat zij tegen Maria een zware valse beschuldiging uitten;

(157) 157 - Dat zij (in opschepperij) zeiden, we hebben Christus Jezus, de zoon van Maria, de apostel van God, gedood; maar zij doodden hem niet, noch kruisigden hem, maar zo werd het gemaakt om aan hen te verschijnen, en zij die daarin verschillen zijn vol twijfels, zonder enige (zekere) kennis, maar slechts gissing om te volgen, want van een borg hebben zij hem gedood niet:

(158) 158 - Neen, God wekte hem op in zichzelf; en God is verhoogd in kracht, wijs;
- De vrede van Christus zij met hem

Maar God leven op jonge leeftijd stierf tot nu toe niet

De persoon die hem heeft gekruisigd is een van de discipelen van Christus (Judas), die wordt verteld over Christus en Wuxi en verraden door de Romeinen

En de straf van Juda
# God gaf een halve Jezus vrede zij met hem Judas de verrader
En dus
God redde Jezus, vrede zij met hem, en God opgewekt naar de hemel tot de komst naar de aarde weer om de Antichrist te doden, en dan sterven zoals elke man zou sterven op het einde


- Profeet Jezus kwam om de boodschap na de profeet Mozes te voltooien.
De profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam om de boodschap van Jezus te voltooien was de waarheid

Maar nu is het evangelie Jezus niet gevonden
Gelegen is nu de grondlegger van het christelijke Evangelie van Paulus vertekend

31. Zij (Joden en Christenen) namen hun rabbijnen en hun monniken als hun heren buiten Allah (door hen te gehoorzamen in dingen die zij wettig of onwettig maakten volgens hun eigen verlangens zonder door Allah te worden bevolen), en (zij namen ook als hun Heer) Messias, zoon van Maryam (Mary), terwijl zij (Joden en Christenen) werden bevolen [in de Taurat (Torah) en de Indjiel (Evangelie)) om niemand anders dan Ilah (God - Allah) La ilaha illa Huwa te aanbidden (niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Hij). Lof en glorie zij Hem (ver boven Hij) van het hebben van de partners die zij met Hem associëren. "

-Jezus vrede zij met hem
Heeft niet genoeg tijd om het aan iedereen te vertellen
Voor openbaring
Vanwege het voortdurende streven
Zo
Vertel daarna de discipelen van de profeet na hem

- God verhief zijn lichaam en geest

Zoals Mohammed vrede zij met hem op een reis alisraa en almiraag
Christus 'vrede zij met hem
Zal op aarde komen
Beheerst door islamitische wetgeving
En dood de Antichrist en dood de varkens en breek het kruis

Dit alles is niet voor moslims

Omdat onze religie geen volledige toename vereist

God zegt in de Heilige Koran
(3) Deze dag heb ik je religie geperfectioneerd en Mijn gunst aan jou vervolmaakt en de islam als religie voor jou goedgekeurd.

Maar
Christus 'vrede zij met hem
Zal op aarde komen

Voor christenen om hen naar de waarheid te leiden
Het is Allah en zijn boodschapper
Jezus is niet God
noch zoon

Watch on YouTube
Ahmed Deedat
Why Jesus returns to earth- - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=grz-lIKoFN4

http://www.youtube.com/watch?v=VHx-1...eature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1p86P2DuVHs


-----

Messiah
http://www.youtube.com/watch?v=OPfrnxmd2xU


http://www.youtube.com/watch?v=6PiK5iZ73xI

=
akay
#3 Dec 17 2017 06:05am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%

\\\\\\\\\\\\


dus vertel het iemand;

Ik ben het echter met je eens dat Jezus Christus als boodschapper door God was gezonden, niets anders. Jezus zei het zelf, zoals geciteerd in Johannes 7:16: "Ik onderricht u niet mijn eigen gedachten, maar die van God die mij heeft gezonden."

Een groot deel van de schuld voor het afbreken van de zending van Jezus Christus is van de apostel Paulus

zo

Jezus Christus vrede zij met hem
Niet opgeofferd voor wie dan ook

ex
Je hebt een ziekte
Dan komt je broer
Ontvang een behandeling in plaats van jou

Is dit acceptabel voor de logica van de geest?

Dood aan de mensen die het kalf aanbaden, is bekering
Ten tijde van de profeet Mozes is er vrede met hem

Dan
Ten tijde van de profeet Jezus, vrede zij met hem

Wet vereist bekering van zonde zonder de dood te ondergaan

Jezus Christus vrede zij met hem
Niet opgeofferd voor wie dan ook


(de ziel die zondigt, zal sterven)


Elke persoon is verantwoordelijk voor zijn acties

(de ziel die zondigt, zal sterven)
احمد ديدات التزييف فى الكتاب المقدس - Plaigirism in The Bibl YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=FPfSZZjIhcQ

http://www.youtube.com/watch?v=v52CoXux920

عيسى المسيح - انسان , اسطوره , أم إله

http://www.youtube.com/watch?v=2MvQNv1RldE

Jesus Christ Man, Myth, or God

http://www.youtube.com/watch?v=LkPITDi6YEoI love this links


http://www.youtube.com/watch?v=ca1H6ULC4aM

http://www.youtube.com/watch?v=LhQ2k-DqaOs

------

No One Died For Your !!!الشاب عيضه

http://www.youtube.com/watch?v=wUydSNCxmo0
------

Eén principe in het ware Evangelie, ware Thora en de Heilige Koran

53. Zeg: "O 'Ibadi (Mijn dienaren) die zichzelf hebben overtreden (door slechte daden en zonden te begaan)! Wanhoop niet aan de genade van Allah, voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is Vergevensgezind, Genadevol. .
Surah Az-Zumar

Ga direct naar de Schepper
Hij vroeg om vergeving en spijt en niet om opnieuw tot zonde terug te keren

Er is geen tussenpersoon om zijn fouten te onthullen

En neem een instrument voor vergeving van de kerk

Dit is een bijzondere waan

https://www.youtube.com/watch?v=ezwN29eCUUc
The most important thing is the Ten Commandments, which will lead you to Islam easily
akay
#4 Dec 17 2017 06:12am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
Houd jezelf niet voor de gek(67) O Boodschapper, kondig datgene aan wat u door uw Heer is geopenbaard, en als u het niet doet, dan heeft u Zijn boodschap niet overgebracht. En Allah zal je beschermen tegen de mensen. Inderdaad, Allah leidt de ongelovige mensen niet.


Zo
Wat is het doel van je aanwezigheid op het oppervlak van de aarde?

Wat is het voordeel van het sturen van profeten en boodschappers?

Je zegt dat ik goed ben. Ik deed het gemakkelijk
Maar
Lieg niet - pleeg geen overspel - eet geen varkensvlees - drink geen wijn - en dus
Er zijn veel dingen te doen
Taboe in religies

Je leeft de aarde geschapen door Allah
daarom
Je moet zijn bevelen uitvoeren


Ik kan het je gewoon uitleggen
Voorbeeld
Je gaat elke dag naar het werk
U weet dat er regels en wetten zijn om te werken
Als die wetten zijn geschonden
Wordt verwijderd

Wil je je baan verliezen?

Zoals dit voorbeeld van het menselijk leven in deze wereld

Moet de menselijke toewijding aan de leringen van God door de profeten en boodschappers
Van Adam tot Mohammed, vrede zij met hen metgezellen

Het menselijk leven kan niet op de grond zonder Gods leringen

Wat zal hij doen na de dood?
- U moet weten dat u in het Hiernamaals om al uw woorden en daden wordt gevraagd

Moet voorbereid zijn
Als je geluk en redding wilt in deze wereld en het Hiernamaals
Door de eenwording van God en het volgen van de profeet, is Mohammed vrede zij met hem, en dat Isa (Jezus) Abd Allah en Zijn Boodschapper


Wil Gods opdrachten niet uitvoeren

Je bent vrij om dat te doen
zo

ga niet dood
, Als je kunt

allah zal je begeleiden
http://www.youtube.com/watch?v=0r4ek2TVsqA

http://www.youtube.com/watch?v=BeJr-9OZb9I

http://www.youtube.com/watch?v=OOjhDBF2zhM
\\\

Van alle christelijke mysteries scoort niemand zo hoog als het concept van Christus 'kruisiging en zoenoffer. In feite baseren christenen hun redding op dit ene beginsel van geloof. En als het echt gebeurd is, moeten we dat dan niet allemaal?

Als het echt is gebeurd, dat is het.

Nu, ik weet niets over u, maar het concept van Jezus Christus, verzoening voor de zonden van de mensheid, klinkt mij redelijk goed. En zou het niet? Ik bedoel, als we erop kunnen vertrouwen dat iemand anders al onze zonden heeft verzoend, en we alleen op basis van dat concept naar de hemel kunnen gaan, moeten we dan niet meteen sluiten voor die deal?

Als het echt is gebeurd, dat is het.

Dus laten we dit eens bekijken. Ons is verteld dat Jezus Christus gekruisigd werd. Maar aan de andere kant wordt ons een heleboel dingen verteld die later twijfelachtig of zelfs onwaar blijken te zijn, dus het zou geruststellend zijn als we het feit zouden kunnen verifiëren.

Dus laten we de getuigen vragen. Laten we de auteurs van het evangelie vragen.

Umm, één probleem. We weten niet wie de auteurs waren. Dit is een minder populair christelijk mysterie (dat wil zeggen, waaay minder populair) - het feit dat alle vier de evangeliën van het Nieuwe Testament anoniem zijn. [1] Niemand weet wie ze heeft geschreven. Graham Stanton vertelt ons: "De evangeliën zijn, in tegenstelling tot de meeste Grieks-Romeinse geschriften, anoniem. De bekende koppen die de naam van een auteur geven ('Het evangelie volgens ...') maakten geen deel uit van de originele manuscripten, want ze werden pas in de tweede eeuw toegevoegd. '[2]

Toegevoegd in de tweede eeuw? Door wie? Geloof het of niet, dat is ook anoniem.

Maar laten we dat allemaal vergeten. De vier evangeliën zijn tenslotte deel van de Bijbel, dus we moeten ze respecteren als Schriftuur, toch?

Rechts?

Nou ja, misschien ook niet. In The Dictionary of the Bible van The Interpreter staat immers: "Het is veilig om te zeggen dat er niet één zin in het NT is waarin de MS [manuscript] traditie volledig uniform is." [3] Voeg daar nu Bart D. Ehrman's aan toe beroemde woorden: "Het is waarschijnlijk het gemakkelijkst om de kwestie in vergelijkende bewoordingen te plaatsen: er zijn meer verschillen in onze manuscripten dan er woorden in het Nieuwe Testament zijn." [4]

Whoa. Moeilijk voor te stellen. Aan de ene kant hebben we Matthew, Mark, Luke en John die ons vertellen. . . oh, sorry. Ik bedoelde te zeggen dat we anoniem, anoniem, anoniem en anoniem ons hebben verteld. . . nou wat? Wat vertellen ze ons? Dat ze het niet eens kunnen worden over wat Jezus droeg, dronk, deed of zei? Matteüs 27:28 vertelt ons tenslotte dat de Romeinse soldaten Jezus hebben gekleed in een scharlaken gewaad. Johannes 19: 2 zegt dat het paars was. Mattheüs 27:34 zegt dat de Romeinen Jezus zure wijn gaven vermengd met gal. Markus 15:23 zegt dat het vermengd was met mirre. Markus 15:25 vertelt ons dat Jezus vóór het derde uur was gekruisigd, maar Johannes 19: 14-15 zegt dat het "rond het zesde uur" was. Lucas 23:46 zegt dat de laatste woorden van Jezus waren: "Vader, in Uw handen bega ik mijn geest, "maar John 19:30: zegt dat ze" Het is klaar! "

Nu, wacht even. Jezus 'rechtvaardige volgelingen zouden aan zijn woord hebben vastgehouden. Aan de andere kant vertelt Marcus 14:50 ons dat alle discipelen Jezus in de tuin van Gethsemane hebben verlaten. Maar goed, sommige mensen - geen discipelen, denk ik, maar sommige mensen (anoniem, natuurlijk) - hingen aan elk woord, in de hoop op een paar afscheidswoorden, en ze hoorden het. . . verschillende dingen?

Geloof het of niet, na dit punt worden de evangelieverslagen nog meer inconsistent.

Na de vermeende opstanding vinden we amper één kwestie waar de vier evangeliën (Mattheüs 28, Marcus 16, Lucas 24 en Johannes 20) het over eens zijn. Bijvoorbeeld

Wie ging naar het graf?

Matthew: "Maria Magdalena en de andere Maria"

Mark: "Maria Magdalena, Maria de moeder van James, en Salome"

Luke: "De vrouwen die met hem waren meegekomen uit Galilea" en "bepaalde andere vrouwen"

John: "Mary Magdalene"

Waarom gingen ze naar het graf?

Matthew: "Om het graf te zien"

Marcus: "Zij brachten specerijen, opdat zij zouden komen en hem zalven"

Luke: Ze "brachten specerijen mee"

John: geen reden opgegeven

Was er een aardbeving (iets dat niemand in de buurt waarschijnlijk zal missen of vergeten)?

Matthew: Ja

Mark: geen melding

Luke: geen melding

John: geen melding

Kwam een ​​engel neer? (Ik bedoel, kom op, jongens - een engel? Moeten we geloven dat drie van jullie dit deel op een of andere manier hebben gemist?)

Matthew: Ja

Mark: geen melding

Luke: geen melding

John: geen melding

Wie rolde de steen terug?

Matthew: De engel (de ene de andere drie anonieme huizen - nu, laten we eens kijken, zou dat "anonieme huizen" of "anonieme" zijn? - zag ik niet)

Markeren: onbekend

Luke: onbekend

John: onbekend

Wie was bij het graf?

Matthew: "een engel"

Mark: "een jonge man"

Luke: "twee mannen"

John: "twee engelen"

Waar waren ze?

Matthew: De engel zat op de steen, buiten het graf.

Mark: De jonge man was in het graf, "zit aan de rechterkant."

Luke: De twee mannen zaten in het graf en stonden naast hen.

John: De twee engelen zaten "één aan het hoofd en de andere aan de voeten, waar het lichaam van Jezus had gelegen."

Door wie en waar werd Jezus voor het eerst gezien?

Matthew: Maria Magdalena en de "andere Maria", op weg om de discipelen te vertellen.

Merk: alleen Maria Magdalena, geen vermelding waar.

Luke: twee van de discipelen, onderweg naar "een dorp genaamd Emmaus, dat ongeveer zeven mijl van Jeruzalem was."

John: Maria Magdalena, buiten het graf.

Dus waar blijft dit ons achter, als we ons niet afvragen wiens idee van de Bijbel dit is?
http://www.youtube.com/watch?v=nvGPIqoTQ2w

http://www.youtube.com/watch?v=hV8iOOzam44

http://www.youtube.com/watch?v=5_e1rB336tA
////////

akay
#5 Dec 17 2017 06:16am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
http://www.youtube.com/watch?v=0aIlh9YADz4


http://www.youtube.com/watch?v=iRSxT7a8_x4

http://www.youtube.com/watch?v=dPFoN7hGX00

Where did Jesus made a mistake? - A question to Dr. Zakir Naik - YouTubeZakir Naik Q&A-175 | Christian Challanging Zakir Nair Naik that Jesus (PBUH) was GOD – YouTube

Het islamitische perspectief is dat wonderen door God gegeven tekenen van profeetschap kunnen zijn, maar niet goddelijkheid impliceren. Dus net zoals de wonderen van Mozes, Elisa en Mohammed niet de goddelijkheid impliceren, evenmin als die van Jezus.

Laten we een paar voorbeelden bekijken:

1. Jezus voedde duizenden met een paar vissen en broden. Maar Elisa voedde honderd mensen met twintig gerstebroden en een paar korenaren (2 Koningen 4:44);

gaf een weduwe zo'n overvloedige stroom olie uit een pot dat ze in staat was haar schulden af ​​te betalen, haar zonen van de slavernij te redden en van de winst te leven (2 Koningen 4: 1-7);

en gaf een handvol meel en een beetje olie, zodat hij, een weduwe en haar zoon genoeg hadden om te eten gedurende vele dagen, waarna "de bak met meel niet op was, en de pot met olie niet droog liep ... "(1 Koningen 17: 10-16). Dus wat maakt dat van Elisa?

Het historische verslag van Mohammed die de massa's voedt met een handvol dadels bij één gelegenheid, een pot melk op een andere, en genoeg vlees voor een klein feestje op nog een ander zijn even wonderbaarlijk. Evenzo zijn de verhalen dat hij de massa's (1500 mensen bij één gelegenheid) uit een enkele kom water water gaf. Maar toch claimt geen enkele moslim de goddelijkheid voor Mohammed.


2. Jezus genas de melaatsen. Op dezelfde manier genas Elisa Naaman (2 Koningen 5: 7-14). Overigens werden de discipelen in Mattheüs 10: 8 tot zulk een dienst bevolen. Wat maakt dat van hen?

3. Jezus genas een blinde man. Elisa sloeg niet alleen zijn vijanden blind, maar herstelde ook het zien tot de blinde door gebed (2 Koningen 6: 17-20). Mohammed naar verluidt genazen blindheid ook door gebed.

4. Jezus hief de doden op. Elisha versloeg hem opnieuw, nadat hij twee kinderen uit de dood had grootgebracht (1 Koningen 17:22 en 2 Koningen 4:34). Verder werden de discipelen geboden om de doden op te wekken (Mattheüs 10: 8). Dus wat betekent dat voor hen?

5. Jezus liep op water. Als hij in de tijd van Mozes was geweest, had hij dat nooit hoeven doen.

6. Jezus wierp duivels uit. Dat deden zijn discipelen ook (Mattheüs 10: 8). Dat deden de zonen van de Farizeeën ook (Mattheüs 12:27 en Lukas 11:19). Dus, wat dat betreft, doe de eigenzinnige volgelingen die Jezus naar verluidt zal verwerpen (zie Matteüs 7:22)

- een verontrustende gedachte als je bedenkt hoeveel priesters en ministers zulke theatrale dingen doen, zelfs als het echt is.
Dus als we bewijzen dat Jezus goddelijk is, moeten we verder kijken dan wonderen.


http://www.youtube.com/watch?v=tNwei4yVlF8


http://www.youtube.com/watch?v=t2nWXT8zSJ4
Terwijl bepaalde bijbelse geïnspireerde mensen een directe relatie hebben ontwikkeld met de figuur van Jezus en andere Bijbelse figuren (met name de profeet Mohammed),
---
---

http://www.youtube.com/watch?v=xfv3mzD40uA
akay
#6 Dec 17 2017 06:25am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
kijk en luister heel goed

allah is er één voor moslims, joden en christenen ....
Maar
Helaas

Christen verandert de boodschap van Jezus Christus, vrede zij met hem op zijn kop

van Uniformiteit tot de Drie-eenheid

Vervorming van de hemelse boeken (de Thora en het evangelie)

Dit leidde tot afwijkende meningen en onenigheid

En creëer nieuwe leringen die geen betrekking hebben op de ware leringen

Bloed drinken, varkensvlees drinken en alcohol drinken, overspel, liegen, ...

Voorbeeld
Dus kijk naar de profeet Mohammed, vrede zij met hem en zijn metgezellen en alle moslims tot nu toe

Zeg niet dat Mohammed God is of de zoon van God

الرد على ادعاء تأليف القرآن من اجل ارباح مادية - ذاكر نايك Zakir Naik

https://www.youtube.com/watch?v=J0tbnarkhB8

Jezus in de Koran bezit een van de hoogste standbeelden onder de profeten. In tegenstelling tot andere profeten die wonderen verrichtten, was Jezus zelf een wonder, zoals hij werd geboren uit een maagdelijke moeder, en God beschrijft hem en zijn moeder Maria als zodanig:
"... en Wij maakten haar (Maria) en haar zoon (Jezus) een teken voor de werelden." (Koran 21:91)
Niettemin wordt in de Koran beschreven dat Jezus veel wonderen heeft die niet aan andere profeten zijn geschonken. God zegt:
"En Wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke wonderen" (Koran 2:87)

www.youtube.com/watch?v=uivLQeJ8_eU
Het is zo simpel

Als u een Jood bent, volgt u de leer van Mozes, vrede zij met hem

Als je een christen bent, zul je de leringen van Jezus volgen, vrede zij met hem

Zowel Jood als christen zullen de leringen van Jezus volgen, vrede zij met hem
Omdat
Jezus Christus, vrede zij met hem een ​​profeet alleen voor de Joden

En ook de ware leringen van de Torah en het Evangelie, perfect afgestemd op de leringen van de islam

Dus het is eenvoudig en vereist geen draaien en draaien en fraude

Jood en christen begrijpen hier heel goed wat ik wil zeggen

zo

Jewish

حاخام يهودي: الإسلام هو ديانة آدم ونوح.YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=FMVknISzTg0

حاخام يهودي يفجرها نعم أعترف بنبوة النبي الأكرم محمد صلي الله عليه وسلم و الإسلام دين المستقبل
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=dGeW230b6CQ

ook christen

Jhn 14: 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader, dan door Mij.

zie hier de ware betekenis
الشيخ ديدات الأب والأبن والأم والروح القدس
youtube
https://www.youtube.com/watch?v=J_UZ_pa2n94

الشيخ احمد ديدات يثبت تلاميذ وتابعين المسيح لم يفهموه youtube
https://www.youtube.com/watch?v=grz-lIKoFN4

--Paul
hij is de grondlegger van het christendom
Heb niets met het ware evangelie te maken

احمد ديدات التزييف فى الكتاب المقدس - Plaigirism in The Bible YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=olNROAafhuc&spfreload=10

---De waarheid
Islam, christendom en jodendom
Bron van het enige goddelijke
Allah
Maar
De Torah en de evangeliën zijn gecorrumpeerd
Zo
Vind verschillende meningen

allah zegt in de Heilige Koran
(71) O Volk van de Schrift, waarom verwar je de waarheid met leugens en verberg je de waarheid terwijl je het weet?

(157) Degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde profeet, die zij vinden in wat zij hebben van de Thora en het Evangelie, die hen opdraagt ​​wat goed is en hen verbiedt wat verkeerd is en maakt hen de goede dingen en verbiedt hen het kwade en verlicht hen van hun last en de boeien die op hen waren. Dus zij die in hem hebben geloofd, hem hebben geëerd, hem hebben gesteund en het licht hebben gevolgd dat met hem is neergezonden - zij zullen het succesvol zijn.

hier

قصة إسلام الداعية الاسترالي موسى سرنتونيو youtube
https://www.youtube.com/watch?v=F37O0TLJyAk

but
The pagan, atheist, and so on

Does not recognize anything

Here a different kind of dialogue

أحمد ديدات - آيات قرآنية علمية تردع الملاحده youtube
https://www.youtube.com/watch?v=HZPdPvY3h1g

إثبات أن القران الكريم كلام الله خالق الكون youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ndWYPURIdgQ
allah guide all

akay
#7 Dec 17 2017 06:57am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
Er zijn veel priesters en monniken zijn erg goed

allah red hen

En stuur hen begeleiding

En opent hun ogen voor de waarheid en bekeert zich tot de islam

Publiceer de waarheid na erkenning

En werpen tranen na het licht van leiding een uitdrukking van vreugde

Dus God prijzen die priesters en monniken

110. U [ware gelovigen in het islamitische monotheïsme en echte volgelingen van de profeet Mohammed en zijn Soennah (legale manieren, enz.)] Zijn de beste volkeren die ooit voor de mensheid zijn verwekt; je beveelt Al-Ma'ruf (dwz het islamitische monotheïsme en alles wat de islam heeft ingesteld) en verbiedt Al-Munkar (polytheïsme, ongeloof en alles wat de islam heeft verboden), en jij gelooft in Allah. En als de mensen van de Schrift (Joden en Christenen) geloofden, zou het beter voor hen zijn geweest; onder hen zijn sommigen die geloof hebben, maar de meesten van hen zijn Al-Fasiqun (ongehoorzaam aan Allah - en rebellerend tegen Allah's gebod).
3. Surah Ale-Imran

http://www.youtube.com/watch?v=oZP3CN05CbI

http://www.youtube.com/watch?v=eyYJPOuiKkQ

http://www.youtube.com/watch?v=9ftELy_Moug

Je bent het belangrijkste vergeten

Doaa Profeet Abraham, vrede zij met hem

Voor de mensen van Mekka

129. "Onze Heer, zend onder hen een Boodschapper van henzelf (en voorzeker Allah beantwoordde hun aanroeping door Mohammed de vrede te zenden met hem), die uw verzen tot hen zal reciteren en hen in het boek (deze koran) zal onderwijzen en Al-Hikmah (volledige kennis van de islamitische wetten en jurisprudentie of wijsheid of profeetschap, etc.), en heilig hen. Voorwaar, u bent de Almachtige, de Alwijze. "
Soera Al-Baqarah

---

\\\\\\\
Ik maak fouten, dus ik ben degene die de straf draagt, niet mijn broer
1. Bijbel zegt dat God geen mens is
De Bijbel zegt:

Numeri 23:19 "God is geen man ..."

Hosea 11: 9 "... Want ik ben God, en geen mens ..."

Jezus wordt vaak een man in de Bijbel genoemd:

Johannes 8:40 "... een man die je de waarheid heeft verteld ..."

Handelingen 2:22 "Jezus de Nazarener, een man die door God aan u is bevestigd met wonderen en wonderen en tekenen die God door Hem in uw midden uitvoerde, zoals u zelf weet."

Handelingen 17:31 "Hij zal de wereld rechtvaardig oordelen door een man die Hij heeft aangesteld"

1. Tim. 2: 5 "... de mens Christus Jezus."

God is geen man, maar Jezus, moge de genade en zegeningen van God over hem zijn, was een man, daarom was Jezus niet God.

2. De Bijbel zegt dat God geen mensenzoon is

Numeri 23:19 "God is geen man ... noch een zoon van een mens ..."

De Bijbel noemt Jezus vaak 'een zoon van de mens' of 'de zoon van de mens'.

Matteüs 12:40 "... zo zal de zoon des mensen zijn ..."

Mattheüs 16:27 "Want de zoon des mensen zal komen ..."

Mattheüs 28 "... totdat ze de zoon van de mens zien komen in zijn koninkrijk."

Marcus 2:10 "Maar opdat u mag weten dat de Zoon des Mensen autoriteit heeft ..."

Johannes 5:27 "... omdat Hij de zoon van de mens is."

In de Hebreeuwse Geschriften wordt de "zoon van de mens" ook vaak gebruikt om over mensen te spreken (Job 25: 6; Psalm 80:17; 144: 3; Ezechiël 2: 1; 2: 3; 2: 6; 2: 8 ; 3: 1; 3: 3; 3: 4; 3:10; 3:17; 3:25).

Aangezien God zichzelf niet zou tegenspreken door eerst te zeggen dat Hij niet de zoon van een man is, maar een mens te worden die 'de zoon van de mens' werd genoemd, zou hij dat niet gedaan hebben. Onthoud dat God niet de auteur is van verwarring. Ook mensen, inclusief Jezus, worden "zoon des mensen" genoemd, specifiek om hen te onderscheiden van God, die volgens de Bijbel geen "zoon des mensen" is.
3
. De Bijbel zegt dat Jezus ontkende dat hij God is

Lucas 18:19 Jezus sprak met een man die hem 'goed' had genoemd, en vroeg hem: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God alleen. '

Matthew 19:17 En hij zeide tot hem: Waarom vraagt ​​gij mij naar het goede? Er is maar één die goed is; maar als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan de geboden. '

Jezus leerde de mensen niet dat hij God was. Als Jezus de mensen had verteld dat hij God was, zou hij de man hebben gecomplimenteerd. In plaats daarvan bestrafte Jezus hem, ontkende dat hij goed was, dat wil zeggen, Jezus ontkende dat hij God was.

4. De Bijbel zegt dat God groter is dan Jezus

Johannes 14:28 "Mijn Vader is groter dan ik."

Johannes 10:29 "Mijn vader is groter dan alles."

Jezus kan geen God zijn als God groter is dan hij. Het christelijk geloof dat de Vader en zijn zoon gelijk zijn staat in direct contrast met de duidelijke woorden van Jezus.

5. Jezus heeft nooit zijn discipelen geïnstrueerd om zichzelf of de Heilige Geest te aanbidden, maar alleen God en God

Lucas 11: 2 "Als je bidt, zeg dan Onze Vader die in de hemel is."

Johannes 16:23 "Op die dag zult u mij niets vragen. Wat je vraagt ​​van de Vader in mijn naam. "

Johannes 4:23 "Het uur komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt zulke mensen om hem te aanbidden. "

Als Jezus God was, zou hij zelfverering hebben gezocht. Omdat hij dat niet deed, zocht hij de aanbidding van God in de hemel, daarom was hij niet God.

6. De Bijbel zegt dat Jezus de enige ware God erkende, had gepredikt en aanbeden

Jezus bad tot God met de woorden:

Johannes 17: 3 "... dat zij u zouden kunnen kennen, de enige ware God, en Jezus Christus die u hebt gezonden."

Jezus bad de hele nacht tot God:

Luke 6:12 "hij bleef de hele nacht in gebed tot God."

…omdat:

Mattheüs 20:28: Net zoals de zoon van de mens niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen.

Hoe bad Jezus tot God?

Mattheüs 26:39 '... viel hij met zijn gezicht op de grond en bad:' Mijn Vader ... '

Zelfs Paulus zei:

Hebreeën 5: 7 "Gedurende de dagen van Jezus 'leven op aarde, offerde hij gebeden en smeekbeden met luide schreeuwen en tranen op degene die hem kon redden van de dood, en hij werd gehoord vanwege zijn eerbiedige onderwerping."

Aan wie bad Jezus toen hij op zijn gezicht viel met luide schreeuwen en smeekbeden? Was het zichzelf? Was Jezus in tranen in zichzelf aan het schreeuwen om gered te worden van de dood? Geen mens, gezond of krankzinnig, bidt tot zichzelf! Zeker, het antwoord moet een volmondig 'Nee' zijn. Jezus bad tot 'de enige ware God'. Jezus was de dienaar van Degene die hem gezonden heeft. Kan er een duidelijker bewijs zijn dat Jezus niet God was?

De koran bevestigt dat Jezus riep tot de aanbidding van de enige ware God:

"Echt, God is mijn Heer en uw Heer, dus aanbid Hem (alleen). Dit is het rechte pad. "(Koran 3:51
http://www.youtube.com/watch?v=1unL43spDiE

http://www.youtube.com/watch?v=5Egarrd8pdw
Zoals de profeet Jesaja hoofdstuk 7 vers 14 zegt: 'Daarom zal de Here Zelf geven
u een teken: Zie, een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en zal zijn naam noemen
Immanuel - die Matthew definieert als: Immanuel is God met ons
akay
#8 Dec 17 2017 07:00am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
Zoon van God, zoon van David, of zoon van de mens? Jezus wordt veertien keer geïdentificeerd als "zoon van David" in het Nieuwe Testament, te beginnen met het allereerste vers (Mattheüs 1: 1). Het evangelie van Luke documenteert eenenveertig generaties tussen Jezus en David, terwijl Matthew zesentwintig vermeldt. Jezus, een verre afstammeling, kan de 'zoon van David' alleen metaforisch dragen. Maar hoe moeten we dan de titel 'zoon van God' begrijpen?

Het 'Trilemma', een gemeenschappelijk voorstel van christelijke missionarissen, stelt dat 'Jezus een gek of een leugenaar of de Zoon van God was, zoals hij beweerde te zijn.' Laten we het erover eens zijn dat Jezus geen van beiden was. gek of leugenaar. Laten we ook eens zijn dat hij precies was wat hij beweerde te zijn. Maar wat was dat precies? Jezus noemde zichzelf "Zoon des Mensen" vaak, consequent, misschien zelfs nadrukkelijk, maar waar noemde hij zich "Zoon van God?"

Laten we een back-up maken. Wat betekent "Zoon van God" in de eerste plaats? Geen enkele legitieme christelijke sekte suggereert dat God een vrouw nam en een kind kreeg, en hoogstwaarschijnlijk stelt niemand zich voor dat God een kind verwekte door een menselijke moeder buiten het huwelijk om. Bovendien, om te suggereren dat God lichamelijk gepaard met een element van Zijn schepping is zo ver buiten de grenzen van religieuze tolerantie dat het de klif van godslastering, de mythologie van de Grieken achterna komend, naar beneden haalt.

Omdat er geen rationele verklaring beschikbaar is binnen de leerstellingen van de christelijke leer, is de enige manier om te sluiten het claimen van nog een leerstellig mysterie. Hier herinnert de moslim zich de vraag gesteld in de Koran:

"... Hoe kan Hij een zoon hebben als Hij geen gemalin heeft? ..." (Koran 6: 101)

... terwijl anderen roepen: "Maar God kan alles!" De islamitische positie is echter dat God geen ongepaste dingen doet, alleen Goddelijke dingen. In islamitisch opzicht is Gods karakter een integraal onderdeel van zijn wezen en consistent met zijn majesteit.

Dus nogmaals, wat betekent "Zoon van God"? En als Jezus Christus exclusieve rechten op de term heeft, waarom noteert de Bijbel: "... want ik (God) ben een vader van Israël, en Efraïm (dwz Israël) is mijn eerstgeborene" (Jeremia 31: 9) en, "... Israël is mijn zoon, zelfs mijn eerstgeborene" (Exodus 4:22)? Genomen in de context van Romeinen 8:14, die luidt: "Want allen die door de Geest van God geleid worden, zij zijn de zonen van God", concluderen vele geleerden dat "Zoon van God" metaforisch is en, zoals met christussen , impliceert geen exclusiviteit. De Oxford Dictionary of the Jewish Religion bevestigt tenslotte dat in het Joodse idioom 'Zoon van God' duidelijk metaforisch is. Om te citeren: "Zoon van God, term die soms in Joodse literatuur wordt aangetroffen, bijbels en post-bijbels, maar nergens een fysieke afdaling van de Godheid impliceert." [1] Hasting's Bible Dictionary opmerkingen:

In het Semitische gebruik is 'zoonschap' een conceptie die enigszins losjes wordt gebruikt om een ​​morele in plaats van een fysieke of metafysische relatie aan te duiden. Dus "zonen van Belial" (Gg 19:22, enz.) Zijn slechte mensen, geen afstammelingen van Belial; en in het NT zijn de "kinderen van de Bruidegom" bruiloftsgasten. Dus een "zoon van God" is een man, of zelfs een volk, die het karakter van God weerspiegelt. Er is weinig bewijs dat de titel werd gebruikt in Joodse kringen van de Messias, en een zoonschap dat meer inhield dan een morele relatie zou in strijd zijn met het Joodse monotheïsme. [2]

En in elk geval begint de lijst met kandidaten voor "zoon van God" met Adam, zoals in Lucas 3:38 staat: "... Adam, die de zoon van God was."

Degenen die weerleggen door Mattheüs 3:17 aan te halen ("En plotseling kwam er een stem uit de hemel, zeggende:" Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb ") hebben het punt over het hoofd gezien dat de Bijbel veel mensen beschrijft, Israël en Adam omvatte, als "zonen van God." Zowel II Samuel 7: 13-14 en I Chronicles 22:10 lezen, "Hij (Salomo) zal een huis bouwen voor Mijn naam, en ik zal de troon van zijn koninkrijk voor altijd vestigen. Ik zal zijn Vader zijn en hij zal mijn zoon zijn. "

Hele naties worden zonen of kinderen van God genoemd. Voorbeelden zijn:

Genesis 6: 2, "Dat de zonen van God de dochters van mensen zagen ..."

Genesis 6: 4: "Er waren reuzen op aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen Gods kwamen tot de dochters der mensen ..."

Deuteronomium 14: 1: "Gij zijt de kinderen van de Heer, uw God."

Job 1: 6: "Nu was er een dag dat de zonen van God kwamen om zichzelf aan te bieden voor de HERE ..."

Job 2: 1, "Wederom was er een dag dat de zonen van God kwamen om zichzelf aan te bieden voor de HERE ..."

Job 38: 7: "Toen de morgensterren samen zongen en alle zonen van God juichten van vreugde?"

Filippenzen 2:15, "opdat u onberispelijk en ongevaarlijk moogt worden, kinderen van God zonder schuld te midden van een krom en verdraaid geslacht ..."

1 Johannes 3: 1-2: "Zie, wat een liefde heeft de Vader ons gegeven, dat wij kinderen van God zouden worden genoemd! ... Geliefde, nu zijn we kinderen van God ... "
In Mattheüs 5: 9 zegt Jezus: "Zalig de vredestichters, want zij zullen zonen van God worden genoemd." Later in Mattheüs 5:45, schreef Jezus zijn volgelingen het bereiken van nobele attributen voor, "dat u zonen van uw Vader in de hemel. "Niet uitsluitend zijn vader, maar hun vader

Is Jesus (PBUH) a God or son of God ? Dr Zakir Naik
https://www.youtube.com/watch?v=0yEq172Yvs4


http://www.youtube.com/watch?v=9HBWZ45UJLI

http://www.youtube.com/watch?v=pib5itVAA98


http://www.youtube.com/watch?v=iHsLecQe1so

greatest man walked on the earth is prophet mohammed asw.
akay
#9 Dec 17 2017 07:04am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%


أحمد ديدات متى ولد المسيح مفاجأه - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=tiUHMtMwVsc
Go Back To Nederlands Topic List
Closed New Topic New Poll