d2jsp
d2jsp Forums > Off-Topic > Computer Hardware > Misc Computer Help > Hardware And Driver Help Posting Guidelines > Read Before You Post
Closed New Topic New Poll
Markie
#1 Nov 19 2008 01:49am
Group: Member
Posts: 11,816
Joined: Jun 28 2006
Gold: 1.00
Posting a question about computer hardware and drivers.


Before you post:
 1. Is this the right forum to be asking my problem in?
   This forum is designed only to ask computer hardware/software and driver related problems.

   To ask about computer building, or to discuss compatibility with hardware (Ex. Will this processor work with this motherboard?) :
   http://forums.d2jsp.org/index.php?showforum=189


   To ask anything else about computers or compuer related software (Ex. Why does vista lag my old machine?, Does anyone know of software that can do ....?, Did you hear about the new GFX Card?) :
   http://forums.d2jsp.org/index.php?showforum=188

 2. Have you tried googling your problem?
   If you have a specific problem, there is a very good chance that someone else has had the same problem. Enter in your exact error message you receive and read the results. If you are unsure what to do, follow the posting steps below.


What to post:
 1. Your exact problem and/or error message you recieve.
   We cannot help you if you provide vague problems and symptoms, and only state that you receive an error. Try to reproduce the error if possible and take a screenshot.

 2. Type of operating system that you have
   Please include both the name of the windows build and the processor architecture (Ex. Windows XP sp2 x86) If you are unsure, please check or host a picture of your computer properties by right clicking my computer, then selecting properties. You can see an example here

 3. Type of hardware that you are having problems with (If applicable)
   Please include the exact model of your hardware you are requesting help for. Include the brand, the model, and the extension. (Ex. Nvidia 8800 GTS, Linksys 82N Router)

 4. Type of computer you have(If applicable)
   Please include the exact model of your computer you are requesting help for. (Ex. Gateway T-6208c Laptop)

 5. Any changes you have made(If applicable)
   If you installed any new programs, new drivers or new hardware in your computer, state in the thread that you have (Ex. Updated the drivers for my network card)


______________________________________________________________________________________________________________
Responding to a question about computer hardware and drivers.


Posting:
 1. Do not respond with rude or negative comments.
   Responding with Google it, buy a new computer, insults or any mention of pornography, does not help the person with there problem and only causes spam.

 2. If you do not know the exact solution, do not respond with dangerous steps.
   Giving suggestions is a great way to help, but giving wrong suggestions that could damage computer components or make the problem even worse is not needed.______________________________________________________________________________________________________________
Examples of good/bad threads:

Good
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25604524&f=199
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25450464&f=199
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25447902&f=199Bad
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25302266&f=199
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25064840&f=199
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25265770&f=199
Paparick
#2 Jan 21 2013 03:57am
Group: Retired Moderator
Posts: 59,762
Joined: Jul 10 2006
Gold: 9,957.78
Trader: Trusted
At poste et spørgsmål vedrørende hardware og drivers.


Før du skriver:
  a. Er dette her det rigtige forum at spørge om mit problem?
   Dette Forum is designed med det alene formål at spørge om hardware/software og driver-relaterede problemer.

   At spørge om computerbygning, eller at spørge om kompatibilitet med hardware (Fx Kan denne processor arbejde med dette her motherboard?) :
   http://forums.d2jsp.org/index.php?showforum=189

   At spørge om alt andet vedrørende computere og computer-relatede software (Fx Hvorfor lagger Vista på min gamle maskine? Kender nogen til software der kan gøre følgende...? Har du hørt om det nye GFX-kort?) :
   http://forums.d2jsp.org/index.php?showforum=188

  b. Har du prøvet at google dit problem?
   Hvis du har et specifikt problem er der en god chance for at andre har haft det samme problem. Skriv ind din specifikke fejlbesked og du vil modtage og læse resultaterne. Hvis du er usikker på hvad man gør, så følg de nedenstående trin.


Hvad du bør poste
  a. Det specifikke problem og/eller fejlbesked du modtager.
   Vi kan ikke hjælpe dig hvis du leverer få problemer og symptomer, og kun konstaterer at du modtager en fejl. Prøv at reproducer fejlen om muligt og tag et screenshot.

  b. Hvilket type af operativsystem du har
   Hver venlig at inkludere både navnet på dit Windows build og processorstrukturen (Fx Windows XP SP2 x86) Hvis du er usikker, vær venlig at tjekke eller vær vært til et billede af din computer egenskaber ved at højreklikke My Computer, derefter vælg Egenskaber. Du kan se et eksempel her.

  c. Hvilken type af hardware du har problemer med (Hvis gældende)
   Hver venlig at inkludere den specifikke model af dit hardware som du søger hjælp om. Inkluder mærket, modellen og udvidelsen. (Fx Nvidia 8800 GTS, Linksys 82N Router)

  d. Hvilken type computer du har (Hvis gældende)
   Hver venlig at inkludere den specifikke model på din computer som du søger hjælp om. (Fx Gateway T-6208c Laptop)

  e. Hver chance du har taget (Hvis gældende)
   Hvis du har installeret et hvilket som helst nyt program, nye drivere eller nyt hardware i din computer, konstater i tråden at du har (Fx Jeg har opdateret netværkskortets drivere)


______________________________________________________________________________________________________________
At svare et spørgsmål vedrørende computer hardware og drivers.


At poste:
  a. Svar ikke med ubehøvlede og negative kommentarer.
   At svarer med "Google It", køb en ny computer, fornærmelser eller at nævne porno hjælper ikke personen mit problemer og forsager kun spam.

  b. Hvis du ikke kender den specifikke løsning bør du ikke svarer med farlige trin.
   At give forsalg er en god måde at hjælpe, men at give forslag der kan forsage skade på computerkomponenter eller gøre problemer endnu værre er der ikke brug for.


______________________________________________________________________________________________________________
Eksempler på gode og dårlige tråde:

Gode
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25604524&f=199
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25450464&f=199
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25447902&f=199Dårlige
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25302266&f=199
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25064840&f=199
http://forums.d2jsp.org/index.php?showtopic=25265770&f=199

Translation provided by Arkhen
Go Back To Misc Computer Help Topic List
Closed New Topic New Poll